Avís legal

El Refugi Molí de Gósol, proveït amb NIF / CIF 39894438H, adreça Molí de Gósol  de Gósol, 25716 Gósol, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet www.molidegosol.com

Amb els límits establerts a la llei, el Refugi Molí de Gósol  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Refugi Molí de Gósol ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.molidegosol.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que el refugi Molí de Gósol  no pot controlar. Per tant, el refugi Molí de Gósol  no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del refugi Molí de Gósol o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del refugi Molí de Gósol  

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que el  refugi Molí de Gósol ofereix a través del website www.molidegosol.com haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers del refugi Molí de Gósol  per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@molidegosol.com  o a l’adreça Molí de Gósol, 25716  Gósol